حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۸ فروردین, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۷ بهمن, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۹ بهمن, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۷ فروردین, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۷ فروردین, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۳ اسفند, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۳۱ فروردین, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۴ بهمن, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۵ بهمن, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۵ فروردین, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۶ اسفند, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۴ فروردین, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۲۰ اسفند, ۱۳۹۹
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
۱۲ اسفند, ۱۳۹۹
مدیریت