دانش فنی دهم کامپیوتر

دانش فنی دهم کامپیوتر

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱ بهمن, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۶ اسفند, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۸ بهمن, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۸ فروردین, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۴ اسفند, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱۳ اسفند, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۹ بهمن, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۵ بهمن, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۹ اسفند, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۵ فروردین, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۶ اسفند, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۱ فروردین, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۳ اسفند, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱۲ بهمن, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۲۶ بهمن, ۱۳۹۹
دانش فنی دهم کامپیوتر
دانش فنی دهم کامپیوتر
۱۵ بهمن, ۱۳۹۹
مدیریت