خرید و فروش(ب)

خرید و فروش(ب)

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۷ فروردین, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۹ اسفند, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۷ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۲ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۰ اسفند, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۲۶ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۹ اسفند, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۳ اسفند, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۷ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۳ اسفند, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۴ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۵ فروردین, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۵ اسفند, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
خرید و فروش(ب)
خرید و فروش(ب)
۱۲ اسفند, ۱۳۹۹
مدیر