ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر

ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر

قبول قوانین کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین محلی هستند که شما امکان ارتباط با دانش آموزان دیگر را به طور همزمان خواهید داشت و هر گونه اعمال ناهنجاری که منجر به اختلال در فرآیند برگزاری کلاس آنلاین شود مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

تمامی کلاس های آنلاین توسط ip اینترنت شما در حال بررسی و رصد هستند و هر گونه کپی برداری از قسمت های مختلف سایت و همچنین استفاده همزمان و غیر قانونی از کلاس ها در صورت مشاهده بدون هیچ گونه تذکری مورد برخورد جدی و عدم امکان دسترسی به بقیه کلاس ها تا یک ماه آینده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد طبق قوانین مدارس و پلس سایبری برخورد خواهد شد.


بستن موارد ضبط شده

عنوان کلاس
ضبط شده توضیح تاریخ
پیوند
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۶ اسفند, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۸ فروردین, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۳ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۲۹ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۲۵ فروردین, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۸ اسفند, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۳ اسفند, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۱ اسفند, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۲۵ اسفند, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۶ فروردین, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۲۰ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۶ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۱۵ بهمن, ۱۳۹۹
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
ریاضی ۳ دوازدهم کامپیوتر
۴ اسفند, ۱۳۹۹
مدیریت